top of page
Financial specialists Netherlands

Vakgebieden

Achtergrond specialisten

Vakgebieden

Bedrijfsleningen
Specialist

 • Nieuwe financieringen

 • Aanpassingen

 • Herfinancieringen

 • Uitbreiding van het syndicaat

Executive (interim)
CEO / CFO / CRO

 • Tijdelijke versterking van het managementteam met een interim CEO, CFO of CRO

Rente & Valuta
Specialist

 • Advies over rente en valuta risico's

 • Inkoop van derivaten

Kredietanalyse
Specialist

 • Kredietrisicoanalyse

 • Kredietbeslissingen

 • Lening & zekerheden mgt.

Lid krediet- /
investeringscomité

 • Versterking van krediet- en/of investeringsbeslissingen

Fusie & Overname
Specialist

 • Fusies of overnames

 • Verkopen of afsplitsingen

 • Waarderingen

 • Selectie van adviseurs

 • Due diligence

   

Overname
financiering
Specialist

 • Acquisitie financiering

 • Secundaire leningen

 • Opvolgingsvraagstukken

Werkkapitaal
Specialist

 • Financiering op basis van activa

 • (Materieel) leasen

 • Debiteurenfinanciering

Financiële
Modellen
Specialist

 • Financiële projecties van bedrijven

 • Waarderingen (vreemd en/of eigen vermogen)

 • Modelleren van werkkapitaal

Business
Development
Specialist

 • Marktonderzoek

 • Bedrijfsplannen uitwerken

 • Operationele verbeteringen

 • Reorganisaties

 • Fondsenwerving

Herstructurering
Specialist

 • “WHOA”-herstructurerings-deskundigen

 • Reddingskapitaal

 • Relatie beheer banken

 • Verkoop van activa onder druk

 • Secundaire leningen

Handel & grondstof Financiering  Specialist

 • Metalen & Mijnbouw, Landbouw en Energie
  Handelsfinanciering

 • Royalties

 • Borrowing base finance

 • Margin lending

 • Environmental certificates

Infrastructuur
Financiering Specialist

 • Projectfinanciering

 • Energie

 • Telecommunicatie

 • Datacenters

 • Zon- en windparken

Duurzame Financiering
& Investering

Specialist

 • Advies duurzame financieringen

 • Het structureren van duurzame investeringsproducten

 • Groene obligaties

 • Milieucertificaten

bottom of page